2017. május 15., hétfő

Rejtjelezett feladvány

FDKLESÉSÁLIŐYAPÜÁXM2R2ŐGAOLÖSÁSRERSGLÓSÚ4DÖLKLXEKÉ
ÖKÚÁAIVLP4EÓ4GLXIU2ŐGAOPILDKLEGSŐYSÓ8ÖVBDÖLKPÁAÚLE
ESÁLÖILŐSPLSG8Ö8ERSOÓSŐLÓSÚ4DÖLKLGAVVKYKPÁAÚLKENTE
LSGHÁSLIVKÁKÚLEDSLKÉCÓAÉYÓAÁANLÖSUUIÚLKLDKLPKMPADK
ÜEQLDKLESDSÚLÁBEDÖSGSVLPAVAŐ2DÖŐWGZLKLDSÉIŐKYXDÖLP
KÚLÁXGÖAG2ÚLCÓSLCÓAÉYVAÁTG2ÁSLEICPPKÜESO8DÖLÖAVEIE
LKLKREICPLIŐKYXDÖÁSRLÖJESMLUÁACPLKLDKLIŐLCÓAÉYDKLÖ
IPKCÓTLÖ8NG8VLKÜPKÚLKGE2ÉLÓ8ŐLPKMPADKLCP2ÁKELHÖÓ8Ú
LKÜPPSOLÁÁ2LŐSPLDSLPSMESÖSLPSÁSRLCÓAÉYŐANTELIPÁ8ŐS
GLVKÖUÜE8ÚLE2MIÉLIÖ2GWÖSCÁSÉLCÓKÚLIÖ8ÁSZ8ÓLKRXGWLE
SPSDBLDKLKÉYEÖ8ERSOÓSŐLKLIEWDSÉSPLEIUIZÜIPKEWÖAPAD
KSMLÁÁSVLE2Ö2ÁANXVLVJESMLKLVKÖULÖ8YESÚÁSCPLKLVBRGS
ŐÖILKÉYSIPPSÁLÁÁSVLVSPHNPSÓSÁSLPSÚHMLÖILVKPGAÖLG2Z
LG2ŐLSNYIPSERSOÓSŐLMMSCPP4VLÁ2PPKYÖ2GWÖAVEIELCÓSLM
MKDÖÖAÉLÁ8PIŐLSDÖGSZÜSG8Ó8ÖEWÓSÖLKLVSEESÉSÁLVHÁSÚ8
PLKLÖ8LVSÁSRÖ2GWLDKYV4D4VXDÖLKLMM2VPIÓSÁLPSMMSÜIPÖ
KÚÁALÁÁSVL8ÁSOKDÖÖIÚLÁXGÁTE2ÉLESÓSÚ4DÖLKLCÓAÉYEE4R
2GLGKŐKÉLÓKÁCPADÖIÚYŐSÁ8ŐSGLEG8DKÜP2RWÉLEÁAÚLŐSÖLV
KPÖ2EGKEIVLÖ8YIPDANÁ2LKG2Ő8ÁMAGZLKLÁHM8RSNINKMKDÖL
KLEEANTELEHNILVAÖLÓ8ÁSLKG2CPADIMLÁBÚWVLPSDSÜPKÚLPK
M2EDÖIELÖILÁKÚ2Ó2ÖIGAVKCÓLIÖ2ÁTNGAOHÁSLVJESMLGKCÓK
ŐLKLÓ8ŐLÓSÁJPWDÖXÁKÚLEHÖYESÚÁSCPLGKCÓKŐLKLIGSŐÖILP
2ÚÁICPLDKYIERSOÓSŐLESÓSÚ4DÖLEESDSÁSRERSGLKLEDSLIVK

Aki most kapcsolódna be a fejtörő versenybe, azoknak írom, hogy minden hónap 15-én jelenik meg a havi feladvány és következő hónap 15-ig lehet a megoldásokat beküldeni a jobb oldalon lévő oldalsáv tetején található e-mail címre. Az ez évi fejtőrő versenybe későn bekapcsolódóknak is lesz esélye nyereményre, ugyanis év végén a bekapcsolódástól számított teljesítményt figyelembe véve a legjobb versenyző különdíjban fog részesülni. A pontverseny részletei egyébként itt találhatók: link.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése